6 деца починали след чернодробна трансплантация в болница "Лозенец"

6 деца починали след чернодробна трансплантация в болница "Лозенец"

На общо 22 деца е направена чернодробна трансплантация от 2004 година досега.