Научи детето на хигиена у дома

Научи детето на хигиена у дома

Каква е тайната за отглеждане на дете, което от малко познава законите на подредения и хигиеничен дом?