Отчаяни домакини? Никога повече!

Отчаяни домакини? Никога повече!

След появата на детето постепенно от влюбена двойка сте се превърнали в нещо като миниатюрен екип. Раздели поравно между всички семейните задължения – както тежестите, така и удоволствията.