Без платен избор на екип при раждане в болниците

Без платен избор на екип при раждане в болниците

В оставащите до края на мандата месеци ще се търси друга форма за заплащане на избраните при раждане медицински специалисти и екипи...